ĐỊNH NGHĨA:  Thẩm Mỹ Viện Minh Châu = 'Chúng tôi', Trang chủ = 'https://thammyvienminhchau.com'; Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi = 'Dịch vụ'; Thẩm Mỹ Viện Minh Châu = 'Công ty'; Thẩm Mỹ Viện Minh Châu APP = 'APP'
 

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỂN RIÊNG TƯ

Dịch của chúng tôi là một dịch vụ trực tuyến cung cấp công cụ quản lý dịch vụ của bạn tại hệ thống kinh doanh,  là một phần và thuộc sở hữu của Công ty.

Bằng việc cài đặt APP và sử dụng công cụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 12 năm 2017. Công ty có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật.

1. Phạm vi
Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía bạn. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi bạn cài đặt APP.

2. Thông tin chung.
Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào App của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với bạn.

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán của quý vị (như số thẻ tín dụng của quý vị, tên chủ thẻ và ngày hết hạn của thẻ). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về hình ảnh cá nhân, mẫu vân tay để phục vụ việc quản lý tại điểm kinh doanh.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về bạn là bắt buộc để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp từ chúng tôi & tận hưởng các lợi ích khác khi là thành viên đã đăng ký.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của quý vị, thông tin xác định thiết bị của quý vị và lịch sử truy cập APP trong phạm vi thông tin đó đề cập đến bạn.


3. Thông tin thanh toán: Chúng tôi không lưu giữ thông tin thanh toán của bạn.


4. Cookie và các công nghệ web khác.
Chúng tôi thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như tín hiệu web). Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tự động lưu giữ vào trong máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị khi bạn truy cập hầu hết các trang web. Chúng được trình duyệt Internet của quý vị lưu trữ. Cookie có chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị sẽ gửi các cookie này trở lại trang thông tin điện tử mỗi lần quý vị truy cập lại, nhờ đó trang thông tin điện tử có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị và cá nhân hóa cũng như cải thiện trải nghiệm trang thông tin điện tử của quý vị.

APP sử dụng cookie cho các mục đích chung sau:

Giúp chúng tôi nhận diện trình duyệt của quý vị như là người dùng đã từng truy cập, lưu và ghi nhớ mọi tùy chọn/lựa chọn ưa thích có thể đã được cài đặt trong khi trình duyệt của quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi. Ví dụ: nếu quý vị đăng ký trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng ký của quý vị, nhờ đó quý vị không cần đăng nhập trang thông tin điện tử của chúng tôi mỗi lần quý vị truy cập. Chúng tôi cũng có thể ghi lại mật khẩu của quý vị trong cookie, nếu quý vị chọn ô có nội dung "Duy trì đăng nhập trên máy tính này trừ khi tôi đăng xuất." Xin lưu ý rằng nhận dạng thành viên, mật khẩu và mọi dữ liệu khác liên quan đến tài khoản có trong các cookie này được mã hóa để đảm bảo việc bảo mật.

5. Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào

- Đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng APP;
- Giao tiếp với quý vị nói chung ( Gửi tin nhắn, thông tin qua Email hoặc APP );
- Thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà bạn có thể quan tâm;
- Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;
- Ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra;
- Thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các mục đích khác được thông báo cho quý vị tại thời điểm thu thập.

6. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai.

7. Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu
Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý vị trong suốt quá trình phát triển & vận hành.

8. Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị
- Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý vị mặc dù điều này có thể là cần thiết để tận dụng một số tính năng nhất định được cung cấp trên APP.
- Quý vị có quyền hỏi để biết chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân nào về quý vị bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trang chủ. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với mục đích sử dụng, chính xác và đầy đủ. Quý vị cũng có thể xem lại, bổ sung hoặc cập nhật thông tin mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách truy cập trang đăng ký của quý vị trên trang chủ của chúng tôi.

- Quý vị có thể đóng tài khoản bằng cách liên hệ với chúng tôi tại trang chủ.

9. Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào
Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi sử dụng APP và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trước mọi hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin được tiết lộ và trước nguy cơ mất mát, hư hại, thay đổi hoặc phá hủy ngẫu nhiên.

10. Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này
Công ty có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới nhất.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào
Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

Thẩm Mỹ Viện Minh Châu
504 đường Bà Triệu
phường Đông Kinh - Tp Lạng Sơn - Việt Nam
Người nhận: Cán bộ phụ trách Quyền riêng tư/Phòng Pháp chế
Địa chỉ thư điện tử: minhchau.504batrieu@gmail.com